Coaching

Ons leven is een boeiende, dynamische cyclus. We worden geboren, groeien op, gaan door vele fasen, ontwikkelen onszelf tot de persoon die we zijn en uiteindelijk leggen we ons aardse bestaan weer af door de poort van de dood. Deze natuurlijke cyclus is de realiteit van ons menselijke bestaan.

In deze levens cirkel zijn er tijden waarin we ons sterk voelen. We varen op de stroom en hebben de wind mee. Maar er zijn in ieder leven ook tijden dat we even niet meer weten welke koers te gaan. Waarin we voelen dat waar we nu zijn niet meer klopt en we geprikkeld worden om een nieuwe weg in te slaan. Waarin we soms noodgedwongen overgangen maken naar nieuwe fasen en afscheid nemen van het oude. In deze periodes kan het van grote betekenis zijn om een getuige te hebben aan je zijde. Iemand die je steunt om jouw innerlijk weten aan te spreken zodat je vragen van binnenuit een antwoord kunnen ontvangen.

Mijn rol als coach is om de ruimte te openen en een bedding te geven waarop je jouw eigen waarheid en wijsheid kan laten spreken. Zodat je in contact met jouw essentie komt. Vertrouwen krijgt in wat je van binnen al weet en vanuit die innerlijke leiding helder krijgt wat dat betekent voor je leven. De antwoorden op onze vragen liggen in de diepte van onszelf besloten. Door deze bewust te worden kunnen we in verbinding met onze eigen wijsheid leven en handelen. In respect met wie wij in essentie Zijn.

 

171003f05c2c5e6ec514a9768d6a8ba9